Dnešnú sobotu sme mali milú príležitosť poblahoželať nášmu br. Paľkovi Čergelovi k jeho 83. narodeninám. Prišiel medzi nás, hoci mu už nohy dobre neslúžia. Pri rekonštrukcii modlitebne odviedol kus práce a vďačíme mu napríklad za čalúnené lavice, na ktorých každú sobotu sedávame. Odkedy uveril, z hĺbky duše miluje Boha a jeho Slovo, z ktorého nám kedysi aj kázal. Prianie ho veľmi potešilo, lebo „na starého človeka si málokedy niekto spomenie“.

Božie požehnanie a najmä pevné zdravie mu poprial vedúci zboru, br. Vladko Kaba.

Celý deň nám z Božieho Slova slúžil br. Jarko Kaba, pod jeho vedením sme sa znovu zamýšľali nad Dávidom a poučeniami z jeho života, tentoraz nad stratou identity.

Poobede s nami ďalšiu kapitolu z Pokladu svedectiev  prebrala ses. Jarka Vančová.

Foto: D. Dubovský