Skupina Piešťany sa od 1.8.2013 stretáva v nových priestoroch – v Centre Zrnko. Miestnosť modlitebne je krásna slnečná, celá presklená stena je otočená do miestneho parku, takže sa môžete kochať v kráse Božieho stvorenia.

Inak je tam dobre ako vždy – v skupinke vládne príjemná atmosféra, deťúrence sa môžu vyšantiť vonku na dvore a zahanbiť sa nedali ani počas bohoslužby, keď sa živo zapojili do debaty o neposlušnej Mare, ktorej príbeh sme si doobeda premietli. Dokonca tam majú aj vynikajúcu imitátorku nahnevaného leva 🙂

Ak máte chuť stráviť sobotu s adventistami v Piešťanoch, budete srdečne vítaní :-).