A had povedal žene: Istotne nezomriete. (1 Moj 3,4)

A Eva jedla a dala aj svojmu mužovi Adamovi a jedol aj on. Následok? Naša Zem sa ocitla vo vzbure proti Bohu. V piesni sú predstavené základné biblické pravdy, vyjadrené aj vo vieroučných bodoch našej cirkvi (7 – prirodzenosť človeka, 8– veľký spor, 25 – Kristov druhý príchod, 26 – smrť a vzkriesenie). Dozvedáme sa, že duša nie je nesmrteľná a smrť je spánok. Je tam narážka na sestry Foxové, zakladateľky moderného špiritizmu.

Sarah Draget je mladá speváčka duchovných piesní rumunsko-škandinávskeho pôvodu. Hudbu k piesni Unmasked zložila sama, text Jeanina Draget.

..

Tak ako je to? Existuje nadprirodzený svet duchov? Prečítajte si:

  • skutočný príbeh Rogera Morneaua:_Cesta do nadprirodzeného sveta.  Jeho dramatické rozprávanie odhaľuje realitu existencie padlých anjelov, ale predovšetkým ukazuje na milujúceho a mocného Boha, ktorý je schopný bezmocného človeka vytrhnúť zo spárov zúriaceho satana, ochrániť ho pred zlom a poskytnúť mu cestu k záchrane.
  • Walter J.Veith: Má nejtěžší cesta. Z evolucionisty kreacionistou. 30- stranová brožúrka. Vydavateľstvo Maranatha.
  • O tom, ako sa začal boj medzi dobrom a zlom si môžete prečítať v 1.-4. kapitole knihy Patriarchovia a proroci.

Foto: www.pixabay.com