V nedeľu 19.10.2014 o 3,00 ráno zomrela vo veku 71 rokov po ťažkej chorobe naša sestra Magda Vlachovičová. Prajeme úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a tým, ktorí ju mali radi a zostávame v nádeji na opätovné stretnutie dľa Zj 21,3-4:.

Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.

Pohreb sa konal v stredu 22.10.2014 o 14,30 hod. na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. Smútočnú pobožnosť viedol br. kaz. Bohumil Kern  a br. kaz. Samuel Ondrušek.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej rozlúčke so sestrou Magdou.

Takto si Magdušku pamätáme… Budú nám chýbať jej zapálené modlitby a jej pomocná ruka všade tam, kde ju ochotne priložila… Na prvej fotke pred bazénom, v ktorom bola pokrstená, na druhej pri poslednom preberaní úloh sobotnej školy.