28. a 29.04.2017 sme v našom zbore privítali Radima Passera, významného českého developera a nášho brata v Kristu (pozvánka TU).

V piatok večer sme sa zišli, aby sme si vypočuli jeho neobyčajný životný príbeh. Bolo zaujímavé počúvať, akou cestou si ho Pán Boh viedol.

Firma

Hneď na úvod ako fanúšik futbalu zaspomínal na „trnafských bílych andelov“. Potom predstavil svoju firmu Passerinvest Group, ktorá postavila známy administratívny komplex BB Centrum. Jeho prezentácia pozostávala z viacerých blokov – oblastí, takže nebola radená prísne chronologicky.

Detstvo

Spomínal na svoje krásne detstvo. Do 18. roku života dbal na životosprávu, sníval o kariére profesionálneho futbalistu – ale potom robil všetko proti tomu, pil, fajčil… Vyrastal v katolíckej rodine, ale kostol ho nebavil. Zato telesná výchova a matematika áno. Na VŠ študoval stavebné inžinierstvo, a to ešte netušil, že raz sa tým bude aj živiť.

Podnikanie

Bavilo ho podnikať, ale legálne to nešlo, preto začal rozmýšľať o emigrácii. Potom prišla zamatová revolúcia. Začal posilňovať, zlepšil si životosprávu. V roku 1990 stretol 17-ročnú Janu (on mal vtedy 26). Ona verila, on nie, každopádne nežili podľa Božej vôle. V roku 1991 začal podnikať v Prahe. Prvé 2 roky uzatvoril cca 20 obchodov. Stali sa 1. českou developerskou firmou.

Rodina

Po svadbe sa snažili o dieťa, chcel dediča firmy. Syn Maxík sa narodil v máji 1998. Ten rok bol vrcholom jeho osobného života i profesionálnej kariéry. Zatúžil po zmene spôsobu života. Odrazu nastal zlom. Maxík absolvoval operáciu mozgu, pri ktorej mu zistili nádor. V 9. týždni zomrel…

Viera

Manželka Jana začala cez kamarátku spoznávať adventistov.

Iz 55,6-9: Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť! Volajte na neho, dokiaľ je blízko! Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešľachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi, a zľutuje sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky.

Radima začalo zaujímať, čo sa deje po smrti. Jednoznačnú odpoveď našiel u Kaz 9,5:

Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho ani nemajú viacej nijakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka.

Po prečítaní tohto verša už nemohol chodiť na cintorín rozprávať sa s Maxíkom. Od farára sa dozvedel, že Maxík je v akomsi prednebí… Začal čítať Bibliu. Skončil v 3. Mojžišovej a potom skočil na knihu Zjavenie – bez akejkoľvek prípravy či vedenia. Ako skonštatoval: „A bylo vymalováno.“ 🙂

Knihu Zjavenie napísal apoštol Ján. A Radim začal hľadať proroka pre dnešnú dobu. A povedali mu o akejsi prorokyni – Američanke. Volala sa Ellen Harmonová, za vydata Ellen Gould Whiteová. Rozhodol sa venovať úsilie a čas zoznámeniu sa s ňou. V lete 1998 si obstaral pentalógiu Dráma vekov . Biblia prestala byť preňho ťažko zrozumiteľnou knihou. Zamiloval si Ježiša Krista. Dostával odpovede na svoje otázky. Aj na otázku ohľadne podnikania:

1 Kor 7,17: Lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak a druhý inak.

Nasledovala celosvetová evanjelizácia „NET 98 – V ústrety budúcemu tisícročiu„. Trvala 5 týždňov a obsahovala 28 prednášok. Spolu s Janou sa rozhodli pre krst a pripravovali sa naň. Na jar budúceho roka boli v New Yorku. Keď chce niekto odovzdať svoj život Bohu, „ďábel zuří jak pribiňák na slunci“ – a krst odkladali.

Zrada a úspech

Traja spolupracovníci mu ukradli firmu a chystali aj jeho fyzickú likvidáciu. V septembri roku 1999 sa dal pokrstiť – a 12 dní po krste mal firmu späť.

V roku 2000 sa mu splnili 3 ciele: predali dve budovy, firma Eurotel sa stala ich zákazníkom a zaistili si ďalšie pozemky.

Financie

Krstom došlo k zmene vlastníka: „Ja ako osoba, so všetkým, čo mám, som len správca.“ Viedlo to k úľave a tiež pokore. A poznaniu, že požehnaných 9/10 je viac ako nepožehnaných 10/10. Uzatvoril kontrakt s Bohom o desiatkoch a finančných daroch.

Mal 3,10: Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a nože ma potom skúste v tom, hovorí Hospodin Zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne.

Nemôžete mať lepšieho finančného partnera ako Pána Boha. Nasledovalo 7 rokov hojnosti (2000-2007). A tiež 7 rokov krízy, ktoré prežili bez nových ziskov – o nič neprišli. Hodnota firmy sa zdvojnásobila.

Vzdelávanie

Stále pracujú na BB centre, hotové sú zhruba 2/3. Je tam aj materská škola a adventistický kostol – síce najmenšia, zato však najdôležitejšia budova. Adventistický vzdelávací systém je najrozvinutejší z protestantských denominácií. V roku 2010 rozbehli kresťanskú ZŠ Eliáš. Je trochu problém zohnať kresťanských pedagógov. Inšpekcia bola ohromená súdržnosťou a priateľstvom detí. Chcú vychovať morálne zdravých ľudí, nie manažérov s tvrdými lakťami. Tešia sa absencii šikany. Počet žiadostí 2x prekračuje dostupné kapacity.

 Naučil sa rozlišovať medzi pominuteľnými a trvalými vecami.

Mt 16,26: Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmenné dá človek za svoju dušu?

Deti

Keď sa manželke Jane dva roky nedarilo otehotnieť, povzbudením im bol verš v 1 Kor 10,13:

Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť.

Druhý syn Radim sa narodil v auguste 2001. V deň jeho narodenia sa Radim stal vegetariánom. Dnes je syn Radim už pokrstený.

Diabol neberie prášky na spanie a snaží sa všemožne škodiť. Ale ani Boh nespí.

1 Pt 1,6.7: …v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v rozličných pokušeniach, aby dokázanie sa vašej viery, o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo vám nájdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Krista

Objednaná vražda a autonehoda

V roku 2004 si ďalší traja objednali jeho vraždu. O plánoch vrahov sa dozvedela polícia. Nasledovalo niekoľko mesiacov narušeného súkromia. Nakoniec sa rozhodol, že im dá vedieť, že o ich plánoch vie a vystrašení od svojich plánov upustili.

V roku 2006 prežil ťažkú autonehodu, hoci bola ľudsky neprežiteľná. Utrpel poranenie hlavy, šilt na hlave mu odsekli zvodidlá. V tom čase práve dopisoval druhú knihu a v 11. kapitole popisoval diablove úklady. Akoby počul hlas: „Diabol sa usiluje o tvoj život, ale ja som silnejší.“ Hrozila zložitá neurochirurgická operácia hlavy a preto požiadal o pomazanie chorých.

Jk 5,14.15: Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru, a nech sa modlia nad ním pomažúc ho olejom v mene Pánovom. A modlitba viery uzdraví chorého, a Pán ho pozdvihne, a ak urobil hriechy, odpustí sa mu.

Po dvoch týždňoch bol v poriadku. CT vyšetrenie ukázalo, že mozgová plena sa zázračne zahojila. Keď bola nedávno jeho matka v tej istej nemocnici, dozvedela sa, že nemocničný personál si to dodnes pamätá.

Manželstvo a vzťahy

Mal krásny rodinný život, viedol biblické hodiny, pôsobil ako laický kazateľ. V júni 2007 oslávil 15. výročia založenia firmy, na oslave bolo 500 hostí. A šok: rozpadlo sa mu manželstvo kvôli inému mužovi a robil si starosti kvôli synovi. O rok neskôr sa s Janou rozviedli, ale zostali priateľmi. Syn sa dostal do striedavej starostlivosti. Nasledovalo päť rokov neusporiadaného života, prišla aj ekonomická kríza. Pokoj a radosť mu prinášalo zvestovanie evanjelia.

Vzťahy odsúval, bojoval proti pokušeniu a hriechu. Stále nechcel odsunúť možnosť vrátenia sa k Jane a kompletnej rodiny pre Radimka. Potom spoznal druhú manželku Barboru, ktorá pracovala v jeho firme. V roku 2011 sa dala pokrstiť a priviedla k Bohu aj mamu. V júni 2012 bola svadba. Diabol útočí aj na rodiny a vzťahy, obranou môže byť len pevné zakotvenie v Bohu. Túžili po tom, aby Barbora otehotnela počas svadobnej noci – a Boh sa k ich viere priznal. Vo februári 2013 sa narodil syn Samuel a pred necelými dvoma rokmi aj Benjamín. Božie odpustenie napráva to, čo sme ako ľudia pokazili.

Evanjelizácia

Boh zasľúbil vesmír bez diabla. Máme napomáhať druhým, aby aj oni v ňom raz boli. Preto v roku 2002 založil cirkevnú organizáciu Maranatha. Jej cieľom je šíriť medzi ľuďmi dobrú správu o spasení. Je to vydavateľstvo, patria doň aj lektori, organizujú vedecké programy o stvorení. Spolupracujú s Národným týždňom manželstva. Založili aj projekt Dotkni sa neba.

Brat Radim Passer vydal 3 knihy:

Vedie ho vedomie zodpovednosti – voči ľuďom okolo nás, chce im s radosťou a zdarma odovzdávať tento dar.

Mt 28,19.20: A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen.

Aká je hodnota jedného ľudského života zachráneného pre večnosť? Nekonečná: stála život Božieho Syna.

Na záver brat Passer odpovedal na otázky z publika. Aj na túto: „Funguje to tak, že keď človek uverí, zbohatne?“ Usmial sa: „Iste – v duchovnej oblasti. Stávame sa Abrahámovým potomlstvom a to sa peniazmi zaplatiť nedá.“

Sme vďační Bohu za vypočuté skúsenosti i za inšpiráciu, ktorú sme mohli získať z tohto životného príbehu. Ďakujeme, že sa s nami oň ochotne podelil.

Nech na teba nerobia dojem
peniaze, počet stúpencov, vzdelanie a tituly.
Nech na Teba zapôsobí láskavosť, čestnosť, pokora a štedrosť.
autor neznámy

Mohlo by vás zaujímať:

Voľne zapísala: M. Dubovská

Foto: D. a M. Dubovskí