alebo Úvaha o hľadaní vyváženosti medzi kresťanstvom a biznisom

(odznelo v našom zbore 29.04.2017)

Poobede sme si už tradične spolu zaspievali a potom sme namiesto popoludňajšej kázne mali „kreslo pre hosťa“ – náš kazateľ br. Martin Homišin kládol br. Radimovi Passerovi otázky, ktoré pripravil spolu s br. Samuelom Ondruškom.

Čo je to podnikanie?

Nemalo by sa podnikať v oblastiach, ktoré si vyžadujú dotácie, lebo to pokriví férové podnikanie. Ďalej napr. v predaji alkoholu, práca v sobotu – je to proti Desatoru. Biblický postoj k podnikaniu: Boh je vlastníkom všetkého. Kresťan – podnikateľ je v roli správcu – i mňa ako osoby. Toto vedomie prináša obrovské oslobodenie (nie však od zodpovednosti), zbavuje pýchy a prináša pokoru – všetka sláva patrí Pánu Bohu. Postoj Ježiša Krista k bohatstvu a boháčom: to láska k peniazom je koreňom všetkého zla, nie peniaze samotné. Milovať máme Darcu všetkého dobrého, nie dary. Aj medzi podnikateľmi má Boh svoje verné ovečky. Boh človeku ukáže, kedy má predať svoj majetok.

U Lk 18,25 je napísané: Zaiste ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. Čo ty na to?

(smiech) Táto otázka zaznela na 99 % besied. U Mk 10,21 je v rozhovore Ježiša s bohatým mládencom napísané: „Ježiš naňho pozrel s láskou…“ Ďalej mu povedal vlastne toto: „Peniaze majú v tvojom rebríčku hodnôt nesprávnu prioritu.“ Učeníci boli vydesení. Vládla predstava, že Boh žehná len bohatým. Ako to je? Čo je nemožné u ľudí, u Boha je možné všetko. Peniaze sú pokušením a môžu viesť na cestau, ktorá nevedie k večnému životu. Ježiš Kristus v žiadnom prípade nevraví, že ten, kto nie je bohatý, nemôže vojsť do večného života.

Ako nájsť vyváženosť medzi podnikaním a kresťanstvom?

Krst neznamená, že sme spasení navždy, nasleduje každodenné odovzdávanie sa Bohu. Každý deň to chce čas na súkromné stíšenie sa s Bohom – ráno i večer, aj počas dňa. Vedomie, že Boh je stále so mnou. Kresťanská služba. Nedať sa pohltiť svojou prácou. Počas kalendárneho roka mi misijný a evanjelizačný program pomáha zostávať na úzkej ceste. Treba si nájsť aj čas pre rodinu. Šport beriem ako súčasť práce – cvičím dennodenne, okrem soboty. A pozerám všetky futbalové zápasy, kde hrá Lionel Messi :-).

Ako rozpoznať úprimný a zištný zámer?

Nevidím do srdca a mysle druhých. Spoločnosť Passerinvest a OZ Maranatha má dve asistentky, ktoré odpovedajú na žiadosti. Nepomáhame tam, kde pomáha štát a sociálne odbory, zdravým mužom. Radšej dávame malé čiastky na viacerých miestach.

Ako byť pri obchode férový a nezodrať z kože?

Neukradneš. Nezneužiješ nevedomosť druhého. Boh E. G. Whiteovej ukázal, ktoré pozemky majú kúpiť pre Loma Lindu – našli ich podľa jej popisu. Nakoniec ich cirkev kúpila za 20 % pôvodnej ceny. Boh pôsobí na srdce aj neveriacich, aby pre dobro veci predali aj pod cenu.

U Lk 6,38 je napísané: „Dávajte, a bude vám dané, dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú, a takú dajú do vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané.“ Ako to skĺbiť s podnikaním, ktorého cieľom je zisk?

Ak je cieľom len zisk, treba to zabaliť. Prvý väčší zisk sme mali po cca 9 rokoch podnikania. Na prvom mieste musí byť zákazník, dať mu čo najlepší produkt + pýtať férovú cenu. Mieru utrasenú. Podnikateľská filozofia: aby zákazník dostal niečo viac, než čo očakáva na bežnom trhu. Špičkové produkty sa od priemerných líšia v detailoch. Treba to mať spočítané, aby to nepriviedlo k bankrotu. Vedie to k dôvere zákazníka a jeho dlhodobému udržaniu.

Máš nabitý program, nie si unavený?

Pri službe Pánu Bohu necítim únavu, ani trému.

Máš nejaké rady pre mladých podnikateľov?

Niektorí začínajú so startupom na VŠ. Tam ťažko radiť. Znalosť toho, čo chceme robiť, získať určité vedomosti a niekde to potom využiť. Osobnostné predpoklady: spočítať si veci realisticky. Ochota niesť riziká (ak som živnostník). Bez zamestnancov OK, ale inak s nimi musím vedieť pracovať a motivovať ich. Práca s financiami. Vedieť predať svoju činnosť – marketing. Získať najskôr know-how, skúmať sám seba. A postoj? Pri bezbrehom pesimizme je to bez šance, pri naivnom optimizme a ružových okuliaroch čakajte skorý bankrot.

Aké máš priority v evanjelizovaní a misii?

Je to veľká Božia milosť, že mám okrem práce a rodiny čas aj na Boha. Keby som na Božie dielo posielal len peniaze a neobetoval aj čas, čoskoro by som prestal posielať aj peniaze, lebo by som pritom nemal srdce. Moje obrátenie sa začalo najväčšou životnou tragédiou – smrťou môjho prvorodeného syna. Dovtedy som nerád hovoril pred ľuďmi, ale Boh ma k tomu viedol. V roku 2001 som prijal pozvanie na európsku konferenciu ASI v Prahe, kde som mal hovoriť o svojom životnom príbehu. Tam som zistil, že ním dokážem osloviť. Odvtedy začíname v práci modlitbou. Mávame biblické hodiny, prednášky, chodili k nám aj zvonku. V roku 2002 sme založili OZ Maranatha. Navštívil som severoamerickú ASI, nadchla ma služba laikov po svete, Youth for Jesus. V roku 2008 sa preložili New Beginnings do slovenčiny a čeština. 3x odprednášať a potom sa môže školiť. Kedysi som bol zúfalý rečník, počet poslucháčov narastal postupne. Prednášal som aj v Tanzánii v angličtiny, v Prahe. V júli (!) 2011 sme mali v Sedlčansku 26 prednášok 6x týždenne na 3 miestach. Ľudia chodili, ich počet sa dokonca zdvojnásobil. Odvtedy nebol rok, aby nemali aspoň jedny prednášky. Majú aj seminár pre podnikateľov – trvá od štvrtku do nedele a pozostáva z 9 prednášok od 8-10 rečníkov. A účastníci nespali, dávali pozor. Dokázali to vnímať a niečo si odniesť. Účastníkov bolo 35-40. Oslovili sme poslancov, senátoro, najbohatších ľudí (z tých neprišiel nikto, ale niektorí pekne zareagovali), podnikateľov. Keď človek slúži, Boh mu dáva príležitosť k rastu.

Ako to všetko skĺbiť?

Treba ochotu k službe – obetovanie času, modlitbu… V práci mi nikdy nechýbal čas, ktorý som obetoval službe – je to samozrejme aj o delegovaní. Oslovili sme životy cca 100 ľudí. Pritom „nemám čas“ je dnes najbežnejšia výhovorka.

Na záver sme br. Passerovi poďakovali za ochotu, otvorenosť, úprimnosť, čestnosť. On nám poprial, aby nás Boh všetkých sprevádzal. Ako poďakovanie mu br. Ondrušek venoval knihu „Z pokladu svedectiev“, ktorá ešte nevyšla v českom preklade.

Prečítajte si aj:

Radim Passer: Pšenica a kúkoľ

Foto: Dubáci