A Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho,
lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac
.
(1 Moj 2,3)

20. vieroučný bod Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa týka soboty. Sobotu svätíme od západu slnka v piatok do západu slnka v sobotu. Židia si šabat začínajú, keď sa na nebi ukážu prvé tri hviezdy.

Máte svoju rodinnú tradíciu, keď si v piatok večer začínate sobotu? Zaujímalo vás niekedy, ako to prebieha v iných domovoch? Dokument americkej a nemeckej televízie HopeChannel pod názvom „Prožít klid“ (1:17:14) vás zavedie do rôznych rodín po celom svete. Hoci sú spôsoby vítania siedmeho dňa rôzne, dôvody sú naprieč kontinentmi rovnaké.