Na dnešnej slávnostnej sobote dňa 23.5.2015 privítal br. kaz. S. Bielik a náš brat kaz. S. Ondrušek  za prítomnosti bratov a sestier z Trnavy, Piešťan a Serede nového kazateľa

br. Martina Homišina,

ktorý vystrieda br. Paľka Baráta (s ním a jeho rodinou sa rozlúčime poslednú sobotu v júni, čiže 27.6.2015 pri pamiatke Večeri Pánovej – po Trnave sa bude venovať Vaďovciam a okoliu).

Br. Homišin sa nám poobede prihovoril z Božieho Slova. Spomenul svoju skúsenosť s prvým „kontaktom“ so živým Bohom vo vlastnom živote a vyjadril túžbu slúžiť tam, kde ho Boh povolal. 

Prajeme mu do jeho služby veľa Božieho požehnania.

.

Foto: G. Kollárová