Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. (Rimanom 6,3.4)

 

Srdečne Vás pozývame na svätý krst ponorením, ktorý sa uskutoční dňa 8.3.2013 v našej trnavskej modlitebni na Kapitulskej 24. Začne sa slávnostnou bohoslužbou o 18,00 hod. Zaznie kázeň z Božieho slova, báseň, piesne, hudobné čísla… Samotný obrad krstu potom vykoná brat kazateľ Peter Čižniar v bazéne v priľahlej záhrade. Viac o krste v CASD čítaj TU, bod 15.

Tešíme sa na nášho nového súrodenca v Kristovi Matúša Novanského a prajeme mu Božie požehnanie.

(Zasadnutie výboru je o 17,00. Speváci, nácvik je o 17,30.)