Pozývame Vás na svätý krst ponorením, ktorý sa uskutoční v našej trnavskej modlitebni na Kapitulskej 24 v piatok 19.7.2013 .  Slávnostná bohoslužba sa začne o 19,00 hod., po nej vykoná br. kazateľ Samuel Ondrušek obrad krstu v bazéne v priľahlej záhrade. Pre krst sa rozhodli nasledujúci krstenci:

  • Dominika Fajnorová, Miška Fajnorová, Erika Hnilková, Juraj Kaba, Pavol Karaba.

Viac o krste v CASD čítaj TU, bod 15.

V nasledujúcu sobotu sa po ukončení popoludňajšej pobožnosti môžete tešiť na spoločné agapé v záhrade. Ochotné sestry, ktoré chcú svojím kuchárskym obdarovaním potešiť chuťové poháriky prítomných sa môžu hlásiť u s. Gabiky Kollárovej.