Odtrhli sme z kalendára aj posledný list
tento rok už prešlo všetko čo k nám malo prísť.

Smútok, radosť, smola, šťastie, zdravie, občas bôľ.
Viem, v tom všetkom vždy pán Ježiš po boku nám bol.

Na stenu dnes zavesíme nový kalendár.
Tak vám prajem zdravie, šťastie, rozosmiatu tvár.

Nadovšetko nech vám svieti Božej lásky svit
a s ňou príde všetko, čo ešte len má prísť.

Ja neviem, čo sa v budúcnosti stane,
cez závoj času nevidím,
ale ja verím, láskavý môj Pane,
ja verím, že svoje milujúce dlane
rozprestrieš ako baldachýn
nad mojím časom budúcim
rovnako ako doteraz.
(Emil Komárik)

===

Michal Jurčo: NOVOROČNÝ VZDYCH

Ó, Bože,
Viac lásky ako bolo vlani,
Viac lásky v sebazapieraní,
Viac lásky v skutkoch a či v slove
Každému slúžiť pohotove –
Viac lásky čistej bez pretvárky,
Odhodiť zažltnuté hárky
Závisti, sebectva a klamu
A lásku chovať odhodlanú
Na obeť svätej poslušnosti –
Viac lásky, menej úbohosti
Prosíme všetci pokorne
V Ježišovom mene…

Ó, Bože,
Viac viery planúcej a živej,
Nech kvitne všetko spravodlivé,
Viac viery v zasľúbenia Tvoje,
nech zmiznú svárov nepokoje-
Viac viery v Tvoju božskú lásku,
Odpoveď čakať na otázku
Od Teba vždycky v tichej bázni;
Viac viery v našom srdci zažni,
Viac viery v milosť, odpustenie
V Ježišovom mene…

Ó, Bože,
Viac nádeje než v minulosti,
Že rozhýbu sa suché kosti;
Viac nádeje v ten život Raja,
S ktorým nás Tvoja láska spája-
Viac nádeje na mori žitia,
Kiež nová nádej prehovorí
V srdci i v duši – v novom roku;
Viac nádeje do časov toku,
Viac nádeje pri umieraní,
Viac nádeje, než bolo vlani –
Viac nádeje nech pri nás denne
V Ježišovom mene… AMEN

Foto: www.pixabay.com