.. 2:31 Titulky: klik na ozubené koliesko (English – en) a potom na CC )

© Cirkev adventistov siedmeho dňa

Pôvodný anglický názov: I Love To Tell the Story
Text: Arabella K. Hankeyová (1834-1911) – Hudba: William G. Fischer (1835-1912)