anglická verzia (God Be with You Till We Meet Again):

.. 3:47

© Cirkev adventistov siedmeho dňa

God Be with You Till We Meet Again
Hudba: William G. Tomer  – Text:  Jeremiah E. Rankin

Zdroj: TU

úžasná verzia v ruštine (Бог с тобой, доколе свидимся):

.. 5:48

2 Tes 4: 13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. 14 Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. 15 Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. 16 Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; 17 potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. 18 Potešujte sa navzájom týmito slovami.