Príspevky

Archív

Privítanie do zboru – Benjamin Baroi

V sobotu 02.09.2023 sme uvítali v spoločenstve trnavské zboru Benjamina Baroi-a. Zaznelo hudobné čís…

Svätý krst 23.6.2023

V piatok 23.6.2023 sa v priestoroch zboru Trnava uskutočnil krst. „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude…

VEĽTRH EVANJELIZÁCIE “NOVÉ zBOŽÍ”

Milí priatelia, radi by sme vás pozvali na tohtoročné stretnutie ASI-CS, ktoré bude tentoraz ešte v…

Trnavský rínek

V sobotu 20.5. bude Trnavský rínek, myslite na komplikácie s parkovaním. Požehnaný deň!

Zborový výlet 1.5.2023 + báseň

1.mája krásne počasie bolo 29 turistov sa na TT stanici zišlo. Spravodlivo sme do áut pasažierov nal…