Záujemcovia si môžu na rok 2015 u s. Janky Sýkorovej  objednať:

  • úlohy sobotnej školy,
  • Advent,
  • ranné zamyslenia (rannú stráž -viac pozri nižšie) a
  • rôzne kalendáre.

Ďalej sú v ponuke:

Ranná stráž: