Súčasná situácia okolo koronavírusu už nejaký čas trvá. Dôsledky opatrení, ktoré majú zmierniť šírenie nákazy, podnecujú

šírenie pocitov neistoty.

Strata zamestnania je teraz reálnejšia, nežkedykoľvek predtým. Čo bude s našimi deťmi, keďže školy ostávajú zatvorené? Problémov je naozaj veľa a zdá sa, akoby im nebol koniec, ba naopak. To nás môže úplne pohltiť a odvrátiť našu pozornosť od toho Jediného, ktorý drží naozaj pevne všetko vo svojich rukách.

.. 11:16