Ak máme napredovať bez potknutia, musíme si byť istí, že ak padneme,
podrží nás všemocná ruka a dostane sa nám nekonečnej ľútosti.
Jedine Boh vždy počuje naše volanie o pomoc
.“
(EGW: Sons and Daughters of God, 154)

Veríte tomu, že vždy, keď kresťan zhreší, okamžite preruší svoj vzťah s Ježišom a ten sa neobnoví, až kým svoj hriech nevyzná? Že keby teda medzi činom a vyznaním zomrel, isto by bol stratený?

Prečítajte si viac v článku, ktorý bol napísaný na základe prvej časti knihy od brata Marvina Moora po názvom AKO PORAZIŤ DRAKA V SEBE – Božie opatrenie pre víťazstvo a istotu v dobe konca.

Marvin Moore je redaktorom časopisu Signs of the Times® (Znamenia doby). Je to vysvätený kazateľ, vyhľadávaný rečník a autor takmer 30 kníh. K jeho predchádzajúcim dielam patrí The Crisis of the End Time (Kríza doby konca), The Coming Great Calamity (Blítiaca sa veľká pohroma), The Anti-Christ and the New World Order (Antikrist a Nový svetový poriadok) a How to Think About the End Time (Ako máme zmýšľať o dobe konca).