„A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.“ Gen. 1:27

Že to tak nie je? Že veda už dávno dokázala, že nás žiadny Boh nestvoril? Že sme sme sa postupne vyvinuli z nižších organizmov? Ak chcete počuť vedecké argumenty, ktoré dávajú minimálne otázniky za bežne prijímané vedecké hypotézy, pozývame Vás na prednáškový cyklus o evolúcii, stvorení, vede a veciach s tým súvisiacich.

Prenášky sa uskutočnia v dvoch blokoch, 1. až 3.X. a 7. až 10.X. vždy o 18:00 v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Kapitulskej ulici č. 23 v Trnave.
Pozvánku na prednáškový cyklus si môžte stiahnuť tu: Prednasky_Trnava

Náhľad pozvánky: