Už je možné objednať a zaplatiť u traktátničky tlačoviny na budúci rok:

  • úlohy sobotnej školy – 2 € na štvrťrok =8 €/rok
  • časopisy: Advent – 1 €/ks = 10 €/rok; Za obzorom – 0,40 €
    .

.

  • KALENDÁRE: veľký na zavesenie (po rozbalení je ako 2 A4 pod sebou) – 3,15 €
    .