V dnešnej dobe sme zahltení informáciami, ktoré prichádzajú zo všetkých možných strán. Je naozaj zložité sa v nich orientovať. Obzvlášť citlivo vnímame tie, ktoré sa týkajú nášho duchovného života. Ako k nim máme pristupovať? Ježiš nás neponechal napospas nášmu úsudku, ale poskytol nám spoľahlivý návod, Božie Slovo. K tomu si môžeme pomôcť aj historickou skúsenosťou. Je naozaj dôležité, aby sme boli informovaní. Bytostne dôležité je však byť správne informovaní. Pozrime sa na to, čo k nám prichádza cez knihu kníh – Bibliu. Verím, že tento prístup prinesie pokoj do vašich mysli a sŕdc.

.. 28:16