V človeku je odveká túžba po niečom lepšom, po dokonalom mieste na život.

Je niečo také možné?

Evanjelium je radostnou zvesťou o tom, že také miesto existuje. Nielenže existuje, ale pre takéto miesto sme boli priamo stvorení. Ponorme sa do Písma a zamerajme svoju pozornosť na Božie zasľúbenia.

.. 11:19