Cirkev adventistov siedmeho dňa (CASD) je registrovanou kresťanskou cirkvou. Toto je webstránka miestneho Trnavského cirkevného zboru CASD.

Vierouka

Logo

Viac o vierouke, histórii či organizačnej štruktúre cirkvi nájdete na oficiálnych stránkach Slovenského združenia CASD na www.casd.sk .