Br. Petra Čižniara v auguste vystriedal vo funkcie kazateľa trnavského zboru br. Samuel Ondrušek

Aby ste sa o ňom dozvedeli viac, tu je jeho krátky životopis:

„Vyrástol som v adventistickej kazateľskej rodine s koreňmi rímskokatolíckymi, na strane jedných starých rodičov a na strane druhej evanjelickými. Ako kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa pracujem od roku 1980. Napriek tomu, že Sväté Písmo beriem do rúk už toľko rokov, stále ma udivuje to, ako Boh vie prehovárať prostredníctvom neho do života človeka. O to sa rád delím s druhými a chcem sa i na novom pôsobisku.“