V sobotu 31.12.2016 sme mali bohatý program. Tešíme sa, že medzi nás prišli aj „Píščanci a Seredané“.

Najprv sa rozdávali obrázkové veršíky na rok 2017 vo verzii pre deti a dospelých, starší zboru vybral aj veršík pre náš trnavský zbor.

S. Otke Jakabovičovej sme popriali veľa Božieho požehnania k jej okrúhlym 70. narodeninám. Okrem kytice kvetov dostala aj veršík – Hab 3,17-18.

.

Deti nám pri gitare oduševnene zaspievali, že Pán, Kráľ, Boh tvoj priateľ je.

Nasledovala rozlúčka s naším zborovým kazateľom, br. Samuelom Ondruškom, ktorý bude od nového roku na dôchodku. Rozlúčkou nás previedol starší zboru, br. D. Dubovský. Okrem pergamenu, podpísaného bratmi a sestrami z TT, SE a PN, dostal br. Samuel aj veršík – ako inak – z 1 Sam 12,23:

Ale aj odo mňa nech je to preč,
aby som zhrešil proti Hospodinovi tým,
že by som prestal modliť sa za vás,
ale vás budem vyučovať dobrej ceste a priamej.

Tento veršík je vlastne popisom toho, čo pre nás robil:

  • jeho kázne boli pre nás obohatením,
  • patrí mu vďaka za roky strávené v TT,PN a SE,
  • za jeho modlitby, ochotu pomáhať, tlmočenie pre br. Kornelia Novaka,
  • ale aj za jeho podpichovanie, dobré nápady (i tie, čo nevyšli).

Naša vďaka patrí aj jeho manželke Egike, ktorá mu po celé roky jeho kazateľskej služby pomáhala a podporovala ho.

Výber darčeka prechádza troma fázami:

  1. priama otázka príjemcovi a odpoveď: „Ja nič nepotrebujem.“
  2. otázka Egike, jeho manželke.
  3. rozhodneme my.

Br. Ondrušek otvoril Božie Slovo ešte naposledy ako náš oficiálny kazateľ. Zaspomínal, ako dňa 1.8.1980 začal pracovať ako kazateľ v zbore vo Vaďovciach. Vtedy si nemyslel, že raz pôjde do dôchodku, že sa ho dožije a že svet potrvá tak dlho. Pri odchode z Tesly mu kolega povedal: „Tebe bude dobre: ráno vstaneš a máš zarobené. A v nedeľu čosi odkážeš a máš veget. Tuším sa aj ja stanem adventistom.“ 🙂

Hoci ako zborový kazateľ končí, z času na čas ešte príde. Bude pomáhať bratom kazateľom M. Homišinovi, P. Barátovi a M. Vučetičovi. Občas sa prihlási aj na pastoračnú návštevu a rád príde, ak mu to dovolíme.

Kázeň sa zakladala na Sk 14,21-22:

21 A keď dozvestovali tomu mestu evanjelium a získali mnohých za učeníkov, navrátili sa do Lystry, do Ikonia a do Antiochie 22 upevňujúc duše učeníkov a napomínajúc ich, aby trvali vo viere, a hovorili, že musíme cez mnohé súženia vojsť do kráľovstva Božieho.

Apoštol Pavel vraví, že nemáme stratiť z očí cieľ, že ide do Božieho kráľovstva. Napriek súženiam, trápeniu a utrpeniu na ceste. Na záver života skonštatoval:

Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval.
(2 Tim 4,7)

Nič mu nezastrelo jeho víziu. Tak ako on, i my máme byť orientovaní na Božie kráľovstvo, nebeský domov, trvalý pobyt so svojím Spasiteľom.

Pamätajme: ideme do Božieho kráľovstva.

Poobede sa nám z Božieho Slova prihovoril br. Martin Homišin, ktorý bude naším zborovým kazateľom od 1.1.2017. Zaspievali sme si, ďakovali a modlili sa.

Nasledovalo spoločné agapé, ktoré pripravili ochotné sestry z dobrôt, ktoré ďalšie ochotné ruky priniesli.

Ďakujeme nášmu Bohu za všetky požehnania v roku 2016 a kladieme mu do rúk ďalší rok, ktorý je pred nami.

Kompletnú fotogalériu nájdete po kliknuti na tento odkaz. (Foto: B. Dubovská)