Od 20.1.2016 má skupina Sereď svoju vlastnú webku

sered.casd.sk

obsahu je zatiaľ poskromne, ale bude sa postupne dopĺňať.