Už tretíkrát sa náš zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Trnave zapojil do akcie Noc kostolov 2016. Oficiálna stránka podujatia www.nockostolov.sk. Tento rok sa konal v piatok 10. júna 2016 v čase od 18:00 do 24:00h Pozvaní boli všetci ľudia dobrej vôle, aby duchovne a v spoločenstve prežili nočný čas.

Motto podujatia: „Jeho brány sa cez deň nezavrú a NOCI tam nebude.
(Zj 21,25)

Časový hamonogram:

18:00 18:30 NOC TAM NEBUDE
zamyslenie nad textom S. Písma »»»
»»» Moja Noc
18:30 19:00 HELLEN KELLER
animovaný príbeh nevidomej a jej precitnutia »»»
»»» Moja Noc
19:00 20:00 ZOSLANÉ SVETLO
Sv. Písmo ako zdroj svetla »»»
»»» Moja Noc
20:00 21:00 KONCERT VÁŽNEJ HUDBY
G. Valentini, T. Albinony, J. Haydn, Trnavské trio »»»
»»» Moja Noc
21:00 22:00 CESTA K BOHU
príbehy písané životom, súčasníci a ich cesta k Bohu, dokument »»»
»»» Moja Noc
22:00 23:00 ZAMYSLENIE O SLNKU A SVETLE S PIESŇAMI A PRÍBEHMI »»» »»» Moja Noc
23:00 00:00 MODLITBA AKO SVETLO
zamyslenia nad modlitbou »»»
»»» Moja Noc

V prestávkach v programe zazneli spevácke vystúpenia a prezentácia „História a premeny budovy modlitebne v čase“ (od r. 1989 pred rekonštrukciou až po II. rekonštrukciu a súčasnosť) plus história Kapitulskej ulice.

Bol to príjemný večer, ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou účasťou v programe alebo inak.

Noc kostolov Trnava 2016 CASD_koncert

Foto: G. Kollárová