Nehemiáš 1

.. 4:43

Nehemiáš 6,15: „A múr bol dostavený dvadsiateho piateho dňa mesiaca elúla…“