Šesťročná dcéra bola vo vytržení, keď ju ocko zobral po prvýkrát do Disney World. Namierila si to rovno k horskej dráhe Space Mountain. Otec sa bál, že bude pre ňu príliš strašidelná, lenže ona na tom trvala. Na jej veľké potešenie sa zviezli 2x.

O rok sa tam vrátili. Dcéra mala už 7 rokov a znovu ho ťahala na to isté miesto. Kým stáli v rade, všimol si, ako rozvážne študuje nápisy, ktoré varujú pred rýchlosťou jazdy.

„Oci,“ povedala váhavo, „myslím, že už nechcem ísť.“

„Prečo?“ začudoval sa. „Čoho sa bojíš? Veď minule sa ti to veľmi páčilo.“ Zvesila hlavu: „Lenže tento rok už viem čítať…“

Grécke slovo „starosti“ = merimnao. Jeho základný význam je „rozdelený“ a „myseľ“. Keď si robíme starosti, ťahá nás to rôznymi smermi. Nakoniec sme z toho až chorí. Čo vás konkrétne najviac trápi teraz? Nedostatok financií alebo času, vzťahy,starnutie, choroba, kritika, terorizmus, doba konca…? Zoznam je nekonečný.

Mary Engelbreltová povedala: „Starosti neriešia zajtrajšie problémy, ale oberajú dnešok o jeho silu.“ Odvracajú našu pozornosť od toho, čo treba urobiť dnes (v. 34) – paralyzujú nás. Zabúdame na svoje povinnosti k Bohu a druhým. Je to akoby sme sa dnes pokúšali niesť budúce bremená.

Matúš 6,24-34:
24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone.
  • Thomas Brooks: „Blahobyt bol pre milióny ľudí kameňom úrazu: potkli sa na ňom, padli a zlomili si väz svojich duší naveky.“
  • Sir Richard Baker: „Dávid mohol znášať prenasledovanie bez reptania, no keď sa mu dostalo blahobytu, nevládal odvrátiť svoje oči od márnosti.“
  • Ježiš v Mt 6,21: „Kde je váš poklad, tam bude aj Vaše srdce.“ Nemôžete slúžiť Bohu i peniazom.“
25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? 28 A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa a nepradú. 29 No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako hociktorá z nich. 30 Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? 31 Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? 32 Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. 33 Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. 34 Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.
  • Starosti prídu vždy, keď Boha zosadzujeme z jeho trónu v našich životoch a namiesto toho si riadime veci sami – to preto, že sme len chabou náhradou nášho Božieho Chlebodarcu. Inými slovami, starosti sú následok ignorovania Božej prozreteľnosti – sú modlitbou k nášmu novému „bohu“.
  • Starosti sú hrozným svedkom našej viery ako nasledovníkov Krista. Martyn Lloyd-Jones píše: „Výsledkom znepokojovania sa nad budúcnosťou je to, že ako kresťan ochromujete sami seba v prítomnosti.“ Chceme ľudí priviesť ku Kristovi? Lenže keď počujú naše vyznanie viery v Ježiša Krista a jeho starostlivosť a predsa nás vidia, akí sme utrápení, je im jasné, že jedno hovoríme a druhé robíme. Vedia, že v podstate neveríme tomu, čo hlásame. A prečo by sa mali dať presvedčiť, aby dôverovali Bohu, keď naše starosti dokazujú, že ani my sami mu nedôverujeme? Je to ako duchovná schizofrénia: v jednej chvíli veríme a v nasledujúcej sa trápime. „STAROSTI naznačujú, že nie celkom veríme tomu, že Boh dosť veľký, dosť mocný alebo dosť milujúci na to, aby sa postaral o to, čo sa nám deje v živote.“ (Francis Chan)
  • Pacient leží na pohovke a rozpráva sa so svojím terapeutom: „Mne to starostenie sa funguje! Veď 99 % vecí, kvôli ktorým som sa strachoval, sa nikdy nestalo!“
  • V tomto skazenom svete nie je nič trvalé. Dokonca ani naše PROBLÉMY nie. ~  Charlie Chaplin

  • Marty Lloyd-Jones: „Tak, ako neviete predvídať svoju vlastnú budúcnosť, nepredpovedajte ani tú Božiu pre vás. Žite deň po dni, poslúchajte Boha každý deň, robte to, o čo vás žiada každý deň. Nikdy si nedovoľte hovieť v myšlienkach podobných týmto: „Som zvedavý, keď príde zajtrajšok, či bude Boh odo mňa chcieť, aby som urobil to či ono.“ To nesmiete. Musíte sa naučiť dôverovať Bohu deň po dni pri každej jednotlivej záležitosti. Nepredbiehajte ho. …Máme zabúdať na včerajšok a zajtrajšok, a musíme sa naučiť životne dôležitému chodeniu s Bohom deň po dni, odpovedať mu deň po dni, a deň po dni k nemu prichádzať, aby naplnil naše jednotlivé potreby. Osudným pokušením, ku ktorému sme všetci náchylní je pokúšať sa odkladať si milosť do budúcna. To znamená nedostatok viery v Boha. Nechajte to naňho, nechajte to celkom naňho, s dôverou a istotou, že on vždy ide pred vami. Ako to vraví Písmo: Obráťte sa k nemu a zistíte, že je tam, že vie všetko o tom i o vás.“

MODLITBA

Drahý Pane,

Pane, niekedy nás každodenný život tak rozptýli, že o ňom zabudneme s tebou hovoriť. Odpusti nám. Pomôž nám, aby sme ťa ustavične hľadali – tvoju prítomnosť, tvoju pomoc, tvoju múdrosť, tvoje milosrdenstvo. Nech sa naše životy točia okolo teba, tvojej spravodlivosti a tvojho kráľovstva.

Odpusti nám, že sme dovolili, aby nám v srdci zavládli starosti. Vieme, že sú nezmyselné a škodlivé. Vieme to rozumovo, no stále zápasíme, aby sme si vybrali cestu viery namiesto cesty trápenia. Ďakujeme ti, že nás máš rád, hoci niekedy sme to my s tou malou vierou.

Pane, vyberáme si dnes, že ti budeme dôverovať. Volíme si dnes, že budeme hľadať teba na prvom mieste. Rozhodli sme sa nasmerovať svoj život smerom viery namiesto strachu.

  • Pane, rozhodli sme sa, že dnes budeme viac ako nebeské vtáky. Chceme ti spievať chvály a hľadať tvoju vôľu aj uprostred ťažkostí.
  • Pane volíme si byť viac ako tvoje kvety. Chceme kvitnúť tam, kde nás dávaš, aj keby to bolo uprostred ťažkostí.

Budeme dôverovať spôsobu, akým si tieto ťažkosti stvárniš a ochrániš nás. Pane, pomôž nám na to pamätať, že keď sa začneme zaoberať zajtrajšími obavami namiesto dnešných. Pomôž nám, aby sme sa rozhodovali žiť vierou v prítomnosti.

Chceme, aby naše životy odrážali pokoj, ktorý nám ponúkaš, aby sme vedeli pomáhať druhým okolo nás. Ďakujeme,že si si nás povolal, že si dal zmysel nášmu životu a že sa o nás staráš. Vždy nám dávaš to, čo potrebujeme a s tým na mysli sa dnes rozhodujeme spievať a usmievať.

Máme ťa radi. V Ježišovom mene. Amen.

Pekné kázanie na tému starostí si môžete vypočuť TU.