Pozrite si 10. diel série Identita od HopeTV, ktorý pokrýva 24. vieroučný bod. Program Identita vznikol ako reakcia na mnohé otázky členov CASD o základoch našej viery. V dnešnej dobe, keďy je všetko spochybňované, sa ľudia pýtajú, či má ešte zmysel veriť tomu, čomu verili naši predchodcovia, a či je naša viera založená na Biblii. Identita sa pokúša na niekteré tieto otázky odpovedať.

.. 26:45

Pojem svätyňa je peo mnohých kresťanov spätý najmä so Starým zákonom. V Novom zákone vystupuje postava Ježiša Krista okrem iného v úlohe kňaza a veľkňaza v nebeskej svätyni. Prečo? Pre prvých adventistov bola téma svätyne a nebeskej svätyne veľmi dôležitá. A čo znamená výrok apoštola Pavla, že pravá svätyňa je v nebesiach? Redaktor Martin Pavlík skúma tému nebeskej svätyne s teológem Danielom Dudom.