V sobotu 14.5.2016 sme medzi sebou privítali vedúceho knižných kolportérov, br. R. Špalka s manželkou Monikou. Dooobeda sa nám prihovoril z Božieho Slova, rozoberal svetlo, tmu a 10 Božích prikázaní. Ďakujeme za jeho zaujímavé popoludňajšie rozprávanie a aktuálne informácie o práci našich kolportérov i spôsobe, akým funguje vydavateľstvo Advent Orion. Z jeho literatúry si vyberie ten, kto má záujem o zdravotné, duchovné, detské, motivačné či inak poučné knihy. A v neposlednom rade knihy poslúžia aj ako poučný a pekný darček.

Ochotné sestry br. Špalka s manželkou ochotne nachovali a tiež im ukázali krásne zákutia našej starobylej Trnavy.

Bratovi Špalkovi prajeme do jeho ďalšej práce veľa Božieho požehnania.

 

 

Foto: G. Kollárová