Keď je Boh na tvojej strane,
prekážky sa menia na príležitosti.

Boh už toľko toho pre teba vykonal,
a ty mu stále nedôveruješ.
Neustále špekuluješ,
či Pán pracuje na polovičný
alebo na plný výkon…

.

„… vytrvalo bežme v závode,
ktorý máme pred sebou“
(Žid 12,1)
Hoci Biblia hovorí: „… vytrvalo bežme,“
príslovku vytrvalo si zvyčajne nahrádzame
ničnerobením, čakaním.
Je však jeden druh trpezlivosti,
ktorý ťažšie získame: vytrvalosť v pohybe.
Pomáha ti vytrvať zoči-voči prekážkam.
Dáva ti húževnatosť uskutočňovať veci
napriek tvojmu preťaženému srdcu.
Pamätaj, Boh ťa neposlal preteky len začať.
Ty máš dôjsť do cieľa
– a s Jeho milosťou tam aj dôjdeš.
Tak vytrvaj!

Boh ťa nestvoril preto, že sa nudil
a potreboval nejakú činnosť. Urobil to z lásky.
„Boh, ktorý nič nepotreboval, miloval až natoľko,
že vznikli úplne nepotrebné stvorenia.
Aby ich On mohol milovať a zdokonaľovať.“
Božou špecializáciou je rekonštrukčná chirurgia!

Pre príčinu, ktorú nikdy nepochopíme,
sa Božia láska priklincovala k nám na Golgote
a odmietla odísť.
Aby z nás urobila nezmernú hodnotu v Jeho očiach.
Nemáš z toho radosť?

Hľadáš dnes moc? Zastav sa a požiadaj Boha,
aby ti pomohol skôr, než moc zničí tvoj život.

Dieťa Božie, nevzdávaj sa! Si na strane Víťaza!
Nezáleží na tom, či dnes okolnosti vyzerajú by zlé,
lebo Jeho slovo pre teba je:
Buď rozhodný a udatný, neboj sa a nemaj z nich strach,
lebo sám Pán, tvoj Boh,ide s tebou,
nenechá ťa klesnúť a neopustí ťa
“ (Deut 31,6).
Dnešné slovo pre teba je „víťazstvo“!

Generála Bootha, zakladateľa Armády spásy,
sa raz spýtali na tajomstvo jeho úspechu. Odvetil:
Pred rokmi som sa rozhodol, že Bohu dám všetko,
čo som vtedy mal. Ale to nie je žiadne tajomstvo,
dokáže to každý, kto chce zaplatiť túto cenu
.“

Naplniť Božie ciele pre tvoj život znamená rozhodovať sa.
Ťažko. Osamelo. Neradostne a nepochopene. A odvážne.
Tiež to znamená prestať sa vyhovárať a ospravedlňovať:
Komu bolo mnoho dané, mnoho sa bude
od neho žiadať“ (Lukáš 12,48).
Popremýšľaj o tom.

Ak robíš čokoľvek pre Pána, priťahuješ útok ako magnet!
Si veľmi cenný pre kráľovstvo.
Satan pozná tvoj potenciál a jeho najväčším strachom je,
že objavíš, kto skutočne si, akú máš skutočnú hodnotu
a kam máš namierené. No tak, dieťa Božie,
stras to zo seba a kráčaj vpred s Bohom!

Jediný, kto ti môže zabrániť stať sa takým,
akým ťa Boh chce mať, si ty sám.
(John Maxwell)


Picasso vytvoril svoje najlepšie diela zhruba v 90-ke.
Arthur Rubinstein mal jeden z najväčších
a najlepších recitálov ako 89-ročný.
Marjorie S. Douglasová, ktorá sa zaslúžila o záchranu
floridských močiarov Everglades,
bojovala o ne ako 100-ročná!
To, že ste odišli z práce do dôchodku,
neznamená, že ste odišli zo života.

Ak ti Boh chce odpustiť, no ty si odpustiť nechceš,
hovoríš tým: „Mám vyššie nároky ako Boh!“
To je pýcha najhrubšieho zrna. Urob s tým niečo!
Je iba jeden spôsob, akým sa dá zmeniť minulosť
– odpustiť! To je tá vec, ktorú môžeš pre seba urobiť
a tým zmeniť celú svoju budúcnosť. Urob to
lebo v budúcnosti stráviš zvyšok svojho života!

Boh nemá rád všetko, čo robíš,
ale
teba MILUJE!

Občas si myslím,
že je iba málo ťažších skúšok než tie,
keď kráčame podľa svetla daného od Pána a zisťujeme,
že všetko v našich rukách sa mení na prach.
Môžu prísť obdobia pochybností,
sklamanie z nás samých, možno príchuť horkosti,
práve tak, ako to zaznamenávajú žalmisti.
Až oveľa neskôr sa ocitáme v pozícii,
z ktorej sme schopní vidieť,
ako dokonale do seba zapadli
všetky časti skladačky.
Smieme povedať:
Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.“  (1 S 7,12).


Tí, ktorí žijú v láske, vo svetle a v múdrosti,
upevňujú sa v istote, že bez ohľadu na to, ako schybia,
vždy idú po ceste, na ktorej sa naplnia všetky Božie prísľuby.
Vedia, že nech je akokoľvek tmavá a nebezpečná,
nikdy inde by sa necítili šťastnejšie a bezpečnejšie.
Vediac, že žijú v poslušnosti Pánovi,
všetky okolnosti života dokážu prijať vďačne
z ruky svojho nebeského Otca.
K Nemu môžu ísť so svojimi starosťami a strachom,
ktoré zdanlivo do ich životov vnáša Jeho vôľa.
Vedia, že On to všetko používa na to,
aby ich premenil na Ježišov obraz. Pre toto ich povolal.
Preto majú istotu, že všetky veci budú slúžiť
pre ich dobro a že nič ich nemôže odlúčiť
od Lásky k Bohu v Pánovi Ježišovi Kristovi.
Vďaka tomuto dokážu ďakovať Pánovi
za cesty, po ktorých ich neustále vedie.
Bude vás chrániť a postará sa o vás.
Vždy verte Pánovmu slovu a žite podľa jeho príkazov
viac než podľa samotných okolností a príležitostí.
In: Sinclair B. Ferguson: Objavovanie Božej vôle

Zatrpknutosť je najväčšou prekážkou priateľstva s Bohom.
Priznať si svoje sklamanie a úprimne odkryť svoje pocity
je prvý krok k uzdraveniu.
Kľúčom k priateľstvu s Bohom je zmena tvojho postoja.
Čo si doteraz robil pre seba, začni robiť pre Boha.
Nesnaž sa viac vo vlastnej sile, začni viac dôverovať Jemu.
Spriateľ sa s Ním a ži v pokoji, tým príde k tebe blaho.“
(Jób 22,21)

Na upečenie koláča potrebuješ múku, soľ, vajcia, cukor a olej.
Keby si ich jedol jednotlivo,
každá prísada je nechutná, ba odporná.
Ak sú však zmiešané a upečené, stanú sa pochúťkou.
Ak odovzdáš Bohu svoje zlé, nepríjemné skúsenosti,
zmieša ich dokopy na dobré.

Nie si tu náhodou.
Možno ťa tvoji rodičia neplánovali, ale Boh áno.

On naplánoval každý jednotlivý detail tvojho tela.
Stvoril ťa, aby ťa mohol milovať!
Ako On chcel, takú máš presne podobu!
Si, kto si, a taký ľúbený,
pretože Boh je nad nami!

Ak nestíhaš,
znamená to, že pokúšaš urobiť viac,
ako Boh pre teba naplánoval.
Zmysel a cieľ tvojho života ti pomôže
sústrediť tvoju snahu a energiu na dôležité veci.
Životy mužov a žien,
ktorí boli najväčším prínosom v histórii,
mali veľmi jasné smerovanie a zameranie.
Nič neoduševňuje viac než jasný cieľ.
.

Po dostatočne dlhom čase
sa vždy nájde niekto,
kto hodí všetky tvoje trofeje do koša!
V nebesiach Boh nepovie:
„Povedz mi o svojej kariére,
stave na svojom bankovom účte
a svojich koníčkoch.“
Spýta sa:
„Čo si urobils mojím synom Ježišom?“
a: „Čo si urobil s tým, čo som ti zveril?“
In: Rick Warren: Život s jasným cieľom

Ja nie, Boh môže sám ma novou cestou vodiť
a srdce znavené z pút hriechu vyslobodiť.
Nehľadím na seba, na Krista pozerám,
vyznávam s dôverou: ja nie, Boh môže sám

Ja nie, Boh môže sám ma v bojoch priviesť k cieľu
a duši zomdlenej dať nádej, vieru smelú.
Na Neho bremeno vín svojich ukladám,
niesť ich už nevládzem! Ja nie, Boh môže sám

Ja nie, Boh môže sám! Ó, slovo preradostné,
zdroj útechy v súžení a neba svetlo skvostné.
Napokon s radosťou víťazne zaplesám
s chválou, že zvolať smiem: Ja nie, Boh môže sám

Ja nie, Boh môže sám ma previesť týmto svetom,
On k službe vyučí, dá svetlo svojim deťom.
Zmužilosť ochabla,  ó, kde ju hľadať mám?
Chytím sa Jeho rúk: ja nie, Boh môže sám…

Očakávaj Hospodina! Buď silný!
Nech je pevné tvoje srdce.
Očakávaj Hospodina!
Žalm 27,14