Drahý Pane,
prosím, pripomínaj mi,
že sú veci, ktoré viem robiť lepšie ako druhí,
a tiež aj také, ktoré iní robia lepšie ako ja.
Pomôž mi poznať moju silu, zostávať v mojom „povolaní“
a Tebe vzdávať všetku slávu…
Pomôž mi, aby som pred Tebou neutekal,
ale počúval a dozvedal sa Tvoju vôľu pre môj život
.
Prosím aj o odvahu konať – ozvať sa.
… Učeníctvo býva drahé, však? … Pomôž mi, Pane,
lebo je oveľa ľahšie len pozerať telku. Amen
.
(D.L.Hammond)

Každú noc dávam svoje starosti Bohu.
Aj tak bude hore.

Všetci si želáme, aby sa nám diali dobré veci,
no nemôžeme sa len modliť
a potom si sadnúť a čakať, že sa stanú zázraky
.
Svoje modlitby musíme podoprieť činom.

Dopraj si čas, ktorý potrebuješ, aby si nabrala sily a odpočinula si.
Práve v tichu sa Ti Boh prihovára a pomáha ti nájsť cestu.

Boh pre nás robí to, čo by sme sami pre seba
nedokázali urobiť.

Keď máš pocit, že tvoje srdce je prislabé na ten vrch pred tebou,
vezmi ten problém, zabaľ ho do modlitby a daj ho na starosť Bohu.

.

Viera mi vraví, že nech ma tam vpredu čaká čokoľvek,
Boh tam už je
.
(Darlene Tong)

Niekedy sa len usmejem, pozriem sa hore a poviem:
„Viem, že si to bol Ty. Ďakujem.“

Boh nás zbavil našich hriechov,
ale nie nášho rozumu.
(Tom Hanks)

Vďaka Bohu, že nás môže a chce zachrániť!
Miluje ma
napriek všetkému!
To ale neznamená, že Boh považuje za skvelé všetko,
čo si myslím a robím!
Nie! Milujem svoje psy,
ale neradujem sa zo všetkého, čo robia.
Môj pes Finney mi raz rozhrýzol celý interiér auta.
Myslíte si, že som žiaril radosťou a láskou,
keď som to uvidel? Áno, milujem svojho psa,
ale neprajte si vedieť, ako som sa cítil!
Mnohí rozumejú Božej láske úplne mylne.
Boh sa na nás môže nahnevať!
Áno, Boh nás miluje, ale nie tak, že mu je jedno,
čo si myslíme alebo čo robíme!
Boh nás nemiluje preto, že sme super ľudia,
naopak, miluje nás aj napriek tomu, že takí nie sme
!
Umiera za nás na kríži! Tam vzdoruje hriechu,
smrti, diablovi a nášmu vzdoru! …
Ježiš nás chce vo svojej láske zachrániť a zmeniť!
Cieľom Božej lásky je naša premena,
to, aby sme žili v harmónii s ním

a nie Božia slepá radosť nado mnou
bez ohľadu na to, čo robím! Len Ježiš ma miluje
navzdory mojim hriechom, napriek všetkému,
čo si myslím alebo robím. Neznamená to však,
že ma chce nechať takého, aký som!
Miluje ma, a preto ma volá k pokániu a zmene života!“

(Kornelius Novak: V harmónii s Bohom a moje neobyčajné zážitky s Bohom)