Nemám čas správne zoradené priority.

.
Ak si neurobím na Boha čas,
nebudem prežívať nič duchovné.
Petr Pimek

Každé ráno príďme k Otcovi a zverme sa do Jeho vôle.
A dá nám pokoj do života.
Ukáže nám, čo nás v ten deň čaká.
Nedovoľme času,aby nám zobral modlitbu,
lebo nám zostanú len problémy
– a s tými sa žije dosť ťažko.
Karol Badinský

Najväčšie víťazstvá Kristovej cirkvi či jednotlivých kresťanov
neboli výsledkom nadania či vzdelania,
ani bohatstva a ľudskej priazne.
Sú to víťazstvá dosiahnuté v rozhovore s Bohom,
keď sa úprimná, zúfalo bojujúca viera chytá ruky Všemohúceho.
E.G.Whiteová

To je ten správny postoj človeka pred Bohom:
keď so vztiahnutou rukou prosí toho, o ktorom vie,
že má otcovské srdce.
Dietrich Bonhoeffer

Stále sa pýtame: Kto som ja,že by ma mohol Pán milovať?
Namiesto toho by sme sa mali pýtať:
Kto si, môj Bože,že ma tak veľmi miluješ?

Jedno z najväčších nebezpečenstiev, ktoré hrozí kresťanom je to,
že zabudnú, čo Kristus pre nich urobil.

Ježiš odo mňa nevyžaduje dokonalosť,
ale moju prítomnosť;
chce, aby som svoj život prežíval spolu s ním, presne tak,
ako si to sľubujú manželia v manželskej prísahe.

Ježiš, ktorého poznám, mi neustále hovorí,
aby som konečne odložil váhy
a prestal vážiť to, čo dostanem a čo dávam.
Chce, aby nášmu životuvládla láska ako jediný motív
nášho konania.

Ježiš prišiel ako Boží vyslanec a nebeský lekár práve preto,
že sme zlomení, pokrivení a chorí.
Prišiel ako Dobrý pastier, lebo sme sa zatúlali a blúdime.
Hľadá nás, lebo nás chce mať pri sebe,
chce nás vziať do náručia a radovať sa,
že nás našiel a že sme znova pri ňom.

Ježišov príchod na svetje najvyšším skutkom Božej lásky,
pozvaním k životu s ním.
Vzal znovu celý svet a nás všetkých do svojho náručia.
John Powell

Vo vďačnosti nachádzam správny vzťah k svojej minulosti,
v nej sa minulé stáva plodným pre prítomnosť.
Bez vďačnosti zapadá moja minulosť do temnoty, do záhadna, do ničoty.
Petr Pimek

Nie, nikdy nebudem veriť v Boha,
ktorý zatracuje materiálne veci…
v Boha, ktorý miluje bolesť…
v Boha, ktorý nedopraje človeku radosť…
v Boha, ktorý vyžaduje,
aby sme v každej skúške obstáli na 100 %…
v Boha, ktorý sa nezúčastňuje na našich ľudských zábavách…
V Boha, ktorý nemá veľkodušnosť slnka,
ktoré ohreje všetko, čoho sa dotkne
Nie, v takého Boha nikdy neuverím.
Juan Arias