Keď som na dne, Boh je moja NÁDEJ.
Keď som v tme, Boh je moje SVETLO.
Keď som slabý, Boh je moja SILA.
Keď som smutný, Boh je môj UTEŠITEĽ.

Veríš?
Tak dovoľ Bohu, aby cez teba ukázal,
čo dokáže spraviť.

 

Tvoj anjel strážny ti nebude držať volant,
ak jazdíš ako diabol.

Na rozdiel od iných nespoľahlivých ľudí
Bohu môžem dôverovať!
Miluje ma, tak ako sľúbil
a scelil môj rozbitý život.
Môžeš ho vidieť! Je v prírode, v ľuďoch…
v ľuďoch, ktorý nemajú žiaden logický dôvod
na to, aby sa radovali.
Kým čakám, ako to nakoniec dopadne
s mojím manželstvom,
možno vyrovním tisíce ďalších sĺz.
Možno sa raz vráti bolesť,
akú som cítila na začiatku,
ale už nikdy, nikdy viac nebudem sama.
(Jane Northingtonová)

Boh dokáže hýbať vrchmi.
Aj tým tvojím.

Viera mi vraví,
že nech ma tam vpredu čaká čokoľvek,
Boh tam už je.

Bože, ty vieš, čo všetko mám dnes pred sebou.
Prosím, ak zabudnem ja na teba,
nezabudni ty na mňa.
(generál Lord Ashley pred bitkou)

Milý Bože,
nespal som dobre, ale prebudil som sa.
Svaly ma bolia, ale fungujú.
Nemám plnú peňaženku, ale žalúdok áno.
Možno nemám všetko, čo chcem,
ale mám všetko, čo potrebujem.
Môj život nie je dokonalý, ale je dobrý.
ĎAKUJEM TI.

Boh rieši veci za teba, aj keď to tak necítiš.
Ver a buď vďačný.
Tam, kde rastie viera a nádej,
tam kvitnú zázraky.
Pusti to. Pusti k tomu Boha.

Modlitba je most medzi panikou a pokojom.
Boh je väčší ako bremená, ktoré nesieš. Daj mu ich.

Neboj sa, lebo ja som s tebou.
Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh.
Posilním ťa, aj ti pomôžem,
podopriem ťa svojou spravodlivou pravicou.
– Izaiáš 41,10