Máme veľkého Boha,
ktorý môže robiť veľké zázraky.
Boh je väčší než akýkoľvek problém,
ktorému práve čelíš:
problémy vo vzťahu, osamelosť,
strach zo zlyhania…
Dôveruj mu… Vždy dodrží sľub.

 

Keď nemôžeš v noci spať,
už si niekedy pomyslel na to,
že Boh ti možno vraví:
„Potrebujeme sa porozprávať
a teraz máš čas?“

Lebo ja som Pán, tvoj Boh,
čo ťa za pravicu držím,
ktorý ti hovorím:
„Neboj sa, ja ti pomáham“ (Iz 41,13)

Hádam sme len neodložili Boha
do pivnice, či do komory,
alebo niektorí do tej skrinky i zavreli…
Koľké z vás tak urobili? …
Všetci sme tak dnes, či inokedy konali.
Skôr, než zatvoríte zásuvku,
vedzte, že Boh vás miluje.
(John Graz)

Viera je most medzi tým, kde som a miestom,
kam ma Boh vedie.

Už si si dnes všimol, aký je svet krásny?

Posolstvo, ktoré mám od Boha pre Teba znie:
Toho, kto príde ku mne nevyhodím“ (Ján 6,37).
Ak nemáš nič iné, čo by si predložila Bohu,
len toto jedno zasľúbenie od nášho Pána a Spasiteľa,
máš istotu, že nebudeš nikdy,
nikdy odmietnutá.
Môže sa ti zdať, že visíš na jednom zasľúbení,
ale privlastni si ho a otvorí ti
celú pokladnicu bohatstva Kristovej milosti.
Predkladaj ho Ježišovi
– a budeš mať takú istotu, akoby si už bola
vo vnútri Božieho mesta.“
(E. G. Whiteová)

Keď na nás ťažko doliehajú okolnosti,
neprosme Boha, aby nás dostal zo situácie,
v ktorej sme, ale aby nám ukázal,
čo sa nás pokúša naučiť.
To sú lekcie do života.

Aj keď sa zdá, že sa všetko rozpadáva,
Boh dáva všetko na svoje miesto.
(Christie Joynerová)

Už si bol niekedy svedkom toho,
ako zručný remeselník išiel do starého,
rozbitého domu a obnovil ho na čosi úžasné?
Boh je majstrom obnovy.
On vezme rozbité a poškodené
a urobí z toho krásne.
Sú v tvojom živote veci,
na ktorých by mohol popracovať?