Prednáška odznela v rámci jesenného cyklu KZ Trnava 2019

.. 1:36:25