Modlitebné stretnutia sa konali až do piatku 10.11.2017 (okrem štvrtka) o 18.00 hod. v dolných priestoroch.

Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, či už bude jar, leto alebo zima.

Tohtoročné prednášky modlitebného týždňa nesú názov Kristus naša spravodlivosť“. Boli pripravené v nadväznosti na 500. výročie protestantskej reformácie. Týkajú sa základu kresťanskej viery a novozákonnej zvesti, hovoria o význame evanjelia a ospravedlnenia z viery.  Autorom je Johann Heinz, ktorý pôsobil najskôr ako učiteľ i riaditeľ na teologickom seminári v Bogenhofene a neskôr sa stal dekanom seminára Marienhöhe v Darmstadte. V prednáškach sa nezabúda na naše deti – od str. 21 nájdete príbehy, ktoré pripravilo oddelenie detí pri Generálnej konferencii. 

Zbierka modlitebného týždňa sa bude konať v sobotu 11. novembra: chceme podporiť evanjelizačné projekty vo svete.

Ak nemáte tlačenú verziu prednášok, môžete si ich stiahnuť (od str. 21 sú prednášky pre deti) TU: Modlitebne-prednasky-2017