Od 2.-9.11.2013 sa bude konať modlitebný týždeň, počas ktorého sa budeme schádzať na prednášky a k modlitbám. Téma: Na ceste za Ježišom. V našom trnavskom zbore odznela prvá prednáška v sobotu počas popoludňajšej bohoslužby, ďalšie stretnutia sa budú konať od nedele do piatku (s výnimkou štvrtka) o 18,30 hod.. Posledné dve prednášky sa budú preberať v rámci sobotňajšej bohoslužby.

Viac si prečítať a prednášky si stiahnuť môžete TU. Srdečne Vás pozývame.