Sestry a bratia,
tak ako sme sa dohodli na poslednom stretnutí chceme pokračovať v modlitebných stretnutiach.
Budeme sa stretávať každý štvrtok virtuálne o 19:30 na 30- 40 minút.

Pre link na stretnutia ma kontaktujte na kbadinsky@gmail.com.
Program stretnutia bude nasledovný:

  • Modlitba
  • Krátke skúsenosti s modlitbou 5 min.
  • Zamyslenie nad biblickym posolstvom a poznámkami s knihy „Kroky k osobnému oživeniu“ cca 10 min.
  • Modlitby 15 min

Sprievodné štúdium bude z knihy: „Kroky k osobnému oživeniu“ , ktorú prekladám z češtiny do slovenčiny.

Postupne Vám budem posielať krátky text určený na najbližšie stretnutie. Prosím aby ste si ho prečítali (aj niekoľkokrát), aby sa Vám myšlienky stali známe. Zvlášť by som prosil, aby ste si ho prečítali aj tesne pred stretnutím vo štvrtok večer, budeme sa o tých myšlienkach chvíľu rozprávať
Prajem pekný deň a teším sa na stretnutia.

Karol Badinský.

Materiály k modlitebným stretnutiam:

Kroky k osobnemu oziveniu 01

Kroky k osobnemu oziveniu 02

Kroky k osobnemu oziveniu 03

Kroky k osobnemu oziveniu 04

Kroky k osobnemu oziveniu 05

Kroky k osobnému oživeniu 06

Kroky k osobnému oživeniu 07

Kroky k osobnému oživeniu 08

Kroky k osobnému oživeniu 09

Kroky k osobnému oživeniu 10

Kroky k osobnému oživeniu 11

Kroky k osobnému oživeniu 12

Kroky k osobnému oživeniu 13

Kroky k osobnému oživeniu 14

Kroky k osobnému oživeniu 15

Kroky k osobnému oživeniu 16

Kroky k osobnému oživeniu 17

Kroky k osobnému oživeniu 18

Kroky k osobnému oživeniu 19

Kroky k osobnému oživeniu 20

Materiál na 10.VI.2021:

Kroky k osobnému oživeniu 21

Celá kniha v slovenskom jazyku je tu:

Kroky k osobnému oživeniu Haubeil