..

„Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami! A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho.“ (Lk 1,26-32)

slovenská verzia – „Mária, či vieš“:

.

. 3:30

 Text tejto nádhernej piesne napísal Mark Lowry a hudbu zložil Buddy Greene. Pôvodne ju nahral kresťanský spevák Michael English na svojom debutovom sólovom albume v roku 1991. Odvtedy sa stala modernou vianočnou klasikou, ktorú nahrali mnohí umelci z rôznych hudobných žánrov.

Je oslavou Ježiša Krista a toho, čo pre nás robí: čo robil, kým tu na Zemi medzi nami, a kam až siaha jeho minulosť a dôsledky jeho smrti na kríži do budúcnosti. Môžeme sa len skloniť a povedať: „Ďakujeme Ti, Ježišu, že si prišiel a že si za nás zomrel: náš Stvoriteľ, Spasiteľ, dokonalý Baránok.“

Prečítajte si, čo povedal o Ježišovi Isaac Newton TU