STARÁ ZMLUVA

1) Galéria postáv:

 • Enoch – intenzívne chodí s Bohom (1 Moj 5,24),
 • Noachspravodlivý (hebr. cadik), dokonalý (hebr. tamim), intenzívne chodí s Bohom (1 Moj 6,9),
 • Jóbdokonalý, bezúhonný (hebr. tam) (Jób 1,1),
 • Abrahám – „Intenzívne chodievaj k mojej tvári  a buď dokonalý (hebr. tamim)“ (1 Moj 17,1),
 • Daniel – veľmi ľúby (Dan 9,23; 10,11).

2) Biblické vnímanie spravodlivosti

 • Spravodlivosť – vzťah k Hospodinovi.
  V rozpore s bežnou predstavou o SZ spravodlivosti ako dokonalej poslušnosti predpisov je tu oveľa väčší dôraz na vzťah k Bohu. Do budovania vzťahu s Bohom patrí:
  a) poznať Hospodina – t.j. milovať ho; dôverovať mu (Daniel, Dávid); byť mu verný; obetovať to najlepšie z lásky (Abrahám – Izák);
  b)  podobať sa Hospodinovi – „buďte svätí, lebo ja som svätý“;
  c) pokoriť / ponížiť sa pred Hospodinom;
  d) hľadať Hospodina – hľadanie nemožno považovať za prejav neznalosti Boha; za akési rozhodovanie medzi viacerými bohmi.
 • Spravodlivosť – poslušnosť zákona.
  Hlavným motívom poslušnosti sú:
  – Božie spásne činy (začiatok Dekalógu – 2 Moj 20,2);
  – láska k zákonu (Ž119);
  – napodobňovanie Božieho charakteru. 

  Čo sa týka formy, tak išlo o:
  1) morálne požiadavky;
  2) rituálne (bohoslužobné, ceremoniálne) predpisy a
  3) občiansko-právne zákony.

 • Sociálna spravodlivosť. Zahŕňala napr.:
  – prepustenie otrokov na slobodu (jubilejné roky),
  – nechávanie zvyškov úrody chudobným,
  – tretí desiatok určený pre chudobných

3) Ospravedlnenie z viery v SZ

 • Abrahám – 1 Moj 15,6  (Rim 4,3; Gal 3,6),
 • Spravodlivý – Hab 2,4 (Rim 1,17).

Tak v Novej, ako aj v Starej zmluve boli ľudia spasení z milosti a z viery v Mesiáša. Neboli zachránení na základe poslušnosti, ale skrze vieru v zasľúbeného Mesiáša. Kým všetci ľudia (ako aj my) po golgotských udalostiach vierou vzhliadajú na už ukrižovaného, vzkrieseného a na nebo vzatého Ježiša Krista, ľudia v SZ mali vierou vzhliadať na zasľúbeného Mesiáša, ktorý ešte len mal vykonať dielo spásy. Všetci ľudia v celých dejinách sú teda zachránení a ospravedlnení vierou v Ježiša Krista.

NOVÁ ZMLUVA

Určite ste už počuli výroky typu:

 • Ak nebudeš dokonalý pri druhom príchode Ježiša Krista, nebudeš spasený.“
 • Usiluj sa byť bezhriešny, kým príde Ježiš Kristus.“

Ako ste sa vyrovnali  s týmito vyhláseniami? Vnímame tu určité napätie a dilemu. Aj v Biblii je určité napätie a dilema.

 • Jak 1,4 „A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku.“ (dokonalosť)
 • 1Ján 3,6 „Kto zostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal.“ (dokonalosť)
 • 1Ján 2,1 „ Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu – Ježiša Krista, spravodlivého.“ (možnosť zhrešenia)
 • Mat 5,48 „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (dokonalosť)
 1. Mat 5,48  – dokonalý v láske; „Telos“ – dokonalosť, zrelosť, koniec, cieľ, účel, zámer,
 2. Luk 6,36 – dokonalý v milosrdenstve,
 3. Rim 10,4 – „telos“ – koniec, cieľ, účel, zámer zákona je Ježiš Kristus. Byť zacielený na Ježiša Krista,
 4. Fil 3,12-14 – byť dokonalý ako honba/nasmerovanie k cieľu; Pavol beží k cieľu – k Ježišovi Kristovi.

APLIKÁCIA

 • Ja bežím k cieľu – k Ježišovi Kristovi. Chodenie s Bohom. Budovanie osobného vzťahu a dôvery v Boha. Ostať mu verný a poslušný v každej chvíli – aj v kríze, počas pokušení či osobných bojov – to je mimochodom najťažšie.
 • Naše chodenie s Bohom sa dá prirovnať k vlaku idúceho z bodu A do bodu B. Vlak je na hlavnej trati a trieli (uháňa) k cieľu. Môže sa ale stať, že sa nechtiac vykoľají alebo dostane do neelektrického poľa (čo je aj moja osobná skúsenosť počas jednej mojej jazdy vlakom). Sami sme sa nevedeli dostať z onoho neelektrického poľa, ale musel nám prísť na pomoc iný rušeň (lokomotíva), ktorý nás vytiahol z nežiaducej zóny. Potom sme mohli pokračovať v našej ceste do bodu B.

Na našej ceste za Bohom sa môžeme ocitnúť na vedľajšej trati, hovoríme tomu jednorázový a neplánovaný pád, zlyhanie, podľahnutie. Sami z onoho pádu nevieme vstať a oslobodiť sa. Potrebujeme pomoc a tou pomocou je natiahnutá ruka Ježiša Krista. Potrebujeme činiť pokánie a obrátiť sa k nášmu osobnému Vysloboditeľovi a Záchrancovi. Keď nám Boh pomôže vstaťnavráti sa na tú hlavnú trať, je potrebné pokračovať v ceste spolu s Ježišom a zároveň za Ním. Na ceste za Kristom nemusíme po každom páde začínať nutne odznova, ale máme prednosť pokračovať v chodení s Ním.  Dôraz je tu teda položený na naše nasmerovanie a zacielenie a nie až tak na náš momentálny stav.  

„Jeden pád sa nestáva nutne odpadnutím od Boha a nestrácame ním nutne istotu spasenia. No ak nečiníme pokánie aj po tomto jednorázovom páde, tak postupom času a zdanlivo nenápadne sa môžeme ocitnúť na ceste odpadnutia a následne nám hrozí rúhanie proti Duchu Svätému. Tento stav nakoniec môže viesť k strate istoty spasenia. Dennodenné úprimné a pravé pokánie je základným predpokladom a podmienkou trvalej istoty spasenia.“ (citát od Martina Homišina)

VÝZVA

 • Nebuďme až takí zameraní na výkon a skutky, ale na nasmerovanie a zacielenie na Ježiša Krista.
 • Viac sa sústreďme na Kristovu lásku a milosrdenstvo a v týchto vlastnostiach sa mu stále viac a viac podobajme.

→ Mohlo by Vás tiež zaujímať: Odkopne nás Boh, keď urobíme chybu?

Foto: www.pixabay.com