091220_01s

V spoločenstve bratov a sestier je to ako v rodine. Ak spomedzi nás niekto odchádza, lúčenie je vždy ťažké a smutné. V posledných mesiacoch sme sa rozlúčili s bratmi

  • Miroslavom Adamcom (48) a
  • Pavlom Čomajom (86 rokov) a o 43 dní, žiaľ, aj s jeho manželkou
  • Hedkou Čomajovou (84 rokov).

Tráva uschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.” Iz 40,8

Brat Pavol ako bývalý komunista vo vyššom veku uveril v Pána a nechal sa pokrstiť. Jeho záľubou bola história a knihy, svojou činnosťou v čase dostatočných síl pomáhal v traktáte a pri spisovaní kroniky nášho spoločenstva Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Trnave. Napísal aj niekoľko traktátov.

Jeho manželka Hedka bola láskavou a pokornou sestrou, svojou prítomnosťou prinášala do spoločenstva prirodzenú noblesu a eleganciu. Pri svojich modlitbách myslievala nielen na rodinu, susedky, ale aj na celé spoločenstvo.

Nezabudneme. Ostávame v očakávaní „blahoslavenej nádeje“ na druhý návrat nášho Spasiteľa a na vzkriesenie, ktoré nás opäť spojí.

Čomajovcov pokrstil dňa 24.6.1994 br. kaz. Bohumil Kern

A takto si Čomajovcov pamätáme zo zboru

Brat Miro, známy hlavne ako „Hogi“, bol pre nás človek schopný rozumieť si s každým. Vedel počúvať srdcom a dokázal rozohriať situácie neopakovateľným humorom. Vždy bol schopný ísť k podstate, mal rád Písmo a kázne a vedel o témach diskutovať a klásť ťažké otázky. Mal zvláštny dar príhovornej modlitby. Bol priateľom, akých býva málo. Svoj zápas s chorobou ukončil modlitbou a odovzdaním.

Hogi pred zborom a v modlitebnej skupinke