CD, DVD, videokazety s duchovnou i zdravotnou tematikou si môžete zakúpiť na adrese Štúdio Nádej

Pracovníci tohto štúdia túžia po tom, aby vám tieto príbehy priniesli nádej
a aby ste aj vy spoznali Božiu pomoc vo svojich životných skúškach…

 

Štúdio Nádej prostredníctvom médií ponúka ľuďom životne dôležité rady v telesnej, duševnej, duchovnej a spoločenskej oblasti. Týmito snahami chce prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, znižovaniu kriminality a viesť ľudí k pozitívnemu mysleniu.

Uvedené ciele dosahuje:

  • prostredníctvom vysielania vlastných programov vytvorených na Slovensku alebo prevzatých zo zahraničia
  • prostredníctvom tvorby, výroby a predaja CD, CD-ROM, DVD, audiokaziet a videokaziet
  • prostredníctvom internetového vysielania

V ich reláciach môžete nájsť:

  • dobrú hudbu a piesne, ktoré vás pozitívne naladia na celý deň
  • informácie o zdravom spôsobe života
  • rady ako predchádzať civilizačným chorobám a liečiť závislosť od návykových zlozvykov (alkohol, drogy a iné)
  • budovanie vlastnej hodnoty a hodnoty druhých ľudí
  • univerzálne morálne zásady vychádzajúce z princípov kresťanstva