V piatok 26. júna 2020 o 18:00h boli br. kazateľom Karolom Badinským pokrstení v bazéne modlitebnej záhrady br. Martin Rakaš a s. Deniska Marcinková.

Po úvodnom privítaní br. Vladka Kabu nasledovali spoločné siónske piesne „Chváľme Boha piesňami“ a „Jak úžasná“. Následne sme si vypočuli kázeň od br. Karola Badinského a báseň prednesenú br. Peťom Čergeľom. Po spoločnej piesni „Aj keby nekvitol fík“ nasledovali už krstné sľuby a samotný krst.

Po krste sme si opäť zaspievali piesne „Tá vzácna milosť“, „Hviezdou čo v tme svieti“, „Istota vzácna“, „Krásna vlasť“ a „V Synovi k nám Boh sám sa znížil“. Po gratulovaní nasledovalo pohostenie.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorý prispeli do programu a dobrotami na pohostenie, br. Mariánovi Moskaľovi za klavírny doprovod, br. Vladkovi Kabovi za hru na gitare a s. Aďke Podsedníkovej za spev.

Tešíme sa z nového brata a sestry a prajeme im Božie požehnanie na ceste s Pánom.