Prvú kroniku trnavského zboru CASD zostavil s pomocou členov kronikár br. Pavol Čomaj. Kronika pokrýva obdobie od začiatku adventného posolstva v Trnave až po rok 1998. Nakoľko papierový výtlačok je len jeden, v tejto elektronickej verzii si môžete prečítať o tom, ako Pán viedol svoj adventný ľud aj v tomto kráľovskom meste. Články sa budú pridávať postupne. Avšak nie všetko, čo je v kronike, nájdete aj tu.

Jednotlivé články nájdete buď tak, že kliknete vpravo pod hlavičkou RUBRIKY → Cirkev na Kronika zboru alebo na jednotlivé kapitoly, uvedené nižšie.

To, čo Boh urobil pre svoj ľud v minulosti, urobí bez akýchkoľvek problémov aj dnes a v budúcnosti. Nech mu je za to vzdávaná česť a sláva.

Prajeme požehnané a povzbudzujúce čítanie.

1. Príchod a začiatky adventného posolstva v Trnave (1930-1940)

2. Založenie zboru CASD v Trnave (1948)

3. 1988 – Vyhliadnutie novej modlitebne

4. 1988-89 – Rekonštrukcia modlitebne

5. Október 1989 – Slávnostné otvorenie modlitebne