.. 02:56

Prečítajte si, ako táto pieseň vznikla a pozrite si aj iné verzie.

© Cirkev adventistov siedmeho dňa

In the Sweet By and By
Hudba: S. F. Bennett – Text: J. B. Webster

Zdroj: TU