V sobotu 24.06.2017 o 15.00 h sa v našich zborových priestoroch uskutočnil

koncert vážnej hudby

Vystúpili: Matúš Miklovič – klavír, Miško Miklovič – klarinet a Sláčikové trio pod vedením br. Jara Kabu. Zazneli diela od autorov: F. Chopin, D. Skarlati, J. N. Humel, W. A. Mozart, S. Rachmaninov, U. Baldenecker, J. Haydn a J. Mysliveček.

Jednotlivé hudobné čísla pretkal biblickým príhovorom br. Martin Homišin.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým profesionálnym i laickým hudobníkom za ich úžasný prednes a radosť z hudby, ktorá bola zjavná. A ďakujeme aj Bohu za slobodu, ktorú nám prináša jeho evanjelium, ospravedlnenie z viery.

 

pozvanka koncert 2017 06 24

Foto: www.pixabay.com, Daniel Dubovský