Starší pán prišiel v jedno ráno do kostola a doniesol so sebou starú, hrdzavú, skrivenú vtáčiu klietku. Položil ju vedľa oltára. Viacerí udivene nadvihli obočie, keď začal rozprávať:

„Včera som sa prechádzal po meste a uvidel som ísť oproti mne chlapca, ktorý niesol túto klietku. Boli v nej tri malé vtáčiky, triasli sa od chladu a strachu. Zastavil som ho a spýtal som sa: „Čo to tam máš, synku?“

„Len pár starých vtákov,“ odpovedal.

„Čo chceš s nimi robiť?“ spýtal som sa.

„Zobrať ich domov a hrať sa s nimi,“ odpovedal.  „Budem ich dráždiť, aby sa pobili. Stavím sa, že to bude zábavné.“

„No skôr či neskôr ich budeš mať dosť a prestane ťa to baviť. Čo urobíš potom?“

„Mám aj zopár mačiek, radi si na nich pochutia.“

Na okamih som onemel. Potom som sa spýtal: „Koľko chceš za tie vtáky, chlapče?“

„Čože? A načo by vám boli, pane? Sú to len obyčajné vtáky z poľa. Ani nespievajú – a vôbec nie sú pekné!“

„Koľko?“ spýtal som sa znovu.

Chlapec si ma premeral, ako by som bol bláznivý a povedal: „Tisícku!“

Siahol som do vrecka a odpočítal peniaze. Na konci aleje, kde bol strom, som klietku otvoril a klopaním na mriežku som vtáčiky presvedčil, aby vyleteli. To vysvetľuje prítomnosť klietky v kostole.

Jedného dna sa rozprával Ježiš s diablom. Satan sa práve vrátil z rajskej záhrady a škodoradostne sa chválil: „Nuž, Pane, práve som nachytal plný svet ľudí. Nastavil som pascu, starú návnadu, vedel som, že neodolajú. Mám ich všetkých!“

„Čo s nimi budeš robiť?“ spýtal sa Ježiš.

Satan odpovedal: „Cha, budem sa zabávať! Budem ich učiť, ako sa sobášiť a rozvádzať, naučím ich nevere, naučím ich, ako sa majú nenávidieť a škodiť si, naučím ich klamať a podvádzať priateľov. Naučím ich piť, fajčiť a preklínať, naučím ich nevďaku a pohŕdaniu. Naučím ich, ako vynájsť zbrane a bomby a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na tú zábavu!“

„A čo urobíš potom?“ spýtal sa Ježiš.

„Zatratím ich!“ hrdo sa vypol Satan.

„Koľko za nich chceš?“ spýtal sa Ježiš.

„Hádam by si tých ľudí nechcel?! Niet v nich ani štipky dobra. Keď si ich vezmeš, budú ťa len nenávidieť. Napľujú na Teba, budú Ťa preklínať a zabijú ťa!“

„Čo za nich chceš?“ opäť sa spýtal.

Satan sa pozrel na Ježiša a zaškeril sa: „Každú tvoju slzu a všetku tvoju krv!“

Ježiš povedal: „Máš ich!“ – a zaplatil na kríži.

 Kňaz mlčky zodvihol klietku a otvoril na nej dvierka…