.. 3:27

© Cirkev adventistov siedmeho dňa – Spievajme Hospodinovi

Pôvodný anglický text a hudba: James M. Black (1893) – When the Roll Is Called Up Yonder