.. 3:21

Hudba:William H. Doane (1832-1915)  Text: Fanny J. Crosbyová (1820-1915)
© Cirkev adventistov siedmeho dňa – Spievajme Pánovi
Pôvodný názov: Jesus Keep Me Near the Cross